หกสิบม่อนดอยงาม ลือนามตีนจก มรดกชนเผ่า ใต้ร่มเงาพระบารมี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองร่องล้อถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน (ซื้อวัสดุ ใช้แรงงานชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอง)

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสบลอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ลอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาโดยการจัดซื้อวัสดุท่อ PVC ปรับปรุงอ่างเก็บบน้ำ ขุดบ่อเก็บน้ำ โดยใช้แรงงานราษฎรสมทบ บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1


ข่าวทั้งหมด

อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


รายงาน & เอกสารดาวน์โหลด